DA

Hvordan I holder, hvad I lover…medarbejdere, robotter, AI?

Read time: 4 minutes

Forsikring er til for at opfylde løfter i øjeblikke, der er afgørende for jeres kunder. Når skaden indtræffer skal jeres kunder kunne stole på den historie, I fortæller dem. Selv når I er udfordret af underbemanding. Spørgsmålet er: Hvordan sikrer I jeres kernefortælling og jeres løfter over for jeres kunder?

Fem nemme løsninger

Under normale omstændigheder fungerer skadeafdelingerne problemfrit. Men hvad sker der når løftet om skadebehandling af højeste kvalitet kommer under pres i spidsperioder? Hvor mange medarbejdere og hvilken IT support er der så brug for? Løsningerne som opfylder jeres og jeres kunders behov kræver ikke massive investeringer. Vi har her fem simple løsninger:

1. Automatiser repetitive opgaver

Det er nemt at integrere RPA (Robotic Process Automation) software, som er ideel til f.eks. oprettelse af skader på grund af de repetitive opgaver forbundet med at indføre og tjekke data. RPA øger jeres kapacitet uden ekstra folk eller store investeringer. Og skadebehandleren kan fokusere på kundekontakten og den reelle behandling af skaden.

RPA supports capacity solutions

Favner robotisering for øget skadebehandlingskapacitet

2. Tilføj kunstig intelligens – ved behov

Mange virksomheder indfører kunstig intelligens uden et klart formål, selvom der er nemmere løsninger tilgængelige. Hvorfor skal jeres chat-robot være intelligent? Og har virksomheden adgang til tilstrækkelig pålidelig data? Eller er det nok at have en chat-robot med prædefinerede scenarier og spørgsmål? Intelligens kan også føjes til RPA. Det er nødvendigt, hvis robotsoftwaren skal være i stand til at ”forstå” og behandle delvist struktureret data. Med andre ord: Tilføj den rette mængde intelligens, der kræves, for at opfylde formålet.

3. Gør behandlingen af simple krav “STP-sikker”

Behandlingen af simple krav, såsom glasskader, auto og indbo kræver ikke nødvendigvis personlig skadebehandling. Det, der virkelig betyder noget, er hurtig reparation eller udskiftning.

I behøver ikke selv at automatisere disse processer: I kan benytte low-code platforme, for eksempel en SaaS løsning. Såsom Van Ameyde’s Claims Suite. Kunstig intelligens og anti-svindel algoritmer sikrer at krav, som skal behandles manuelt, fjernes fra STP processen og returneres til skadebehandlerne. Dermed kan disse fokusere på sager, hvor ekspertise er påkrævet, mens kunderne drager fordel af hurtig behandling og afregning.

4. Midlertidig bemanding og overflow løsninger

Spidsbelastningsperioder, ferier eller sygdom lægger pres på skadeafdelingen. Hvordan sikrer I jeres historie, når I står over for underbemanding? Der er to løsninger på dette:

  • Midlertidig bemanding på jeres kontorer af skadebehandlere med stor erfaring inden for både privat og erhverv.
  • Overflow – ekstern skadebehandling af tusinder af sager

Begge løsninger kræver at jeres serviceudbyder har medarbejderkapacitet og ekspertise. Også inden for erhvervsskader og komplekse skader såsom personskade. IT-sikkerheden af jeres udbyders systemer er altafgørende for sikker overflow skadebehandling, både hvad angår GDPR og IT-kriminalitet. Derfor har Van Ameyde ISO 27001:2013 certificering.

5. Outsourcing af skadebehandlingen

Dette er altid en mulighed, hvis I mener, at I internt mangler den rette ekspertise inden for et bestemt område. Eller hvis I har behov for et internationalt netværk til at kunne opfylde bestemmelserne inden for grønkortsystemet og EU-direktiv 2009/103/EF. Gennemsigtig KPI overvågning hjælper jer med at holde styr på kravcyklus, korrekt afsættelse af skadereserver og efterlevelse af serviceaftaler og lovgivning. Forsikringsselskaber, agenter og mæglere drager fordel af outsourcing, da de ikke er nødt til at bygge infrastrukturen til det der i og for sig er en omkostningsfaktor. Nu kan de fokusere deres ressourcer på deres egen kerneforretning

Sikring af jeres brandhistorie og løfte: Det er Van Ameyde’s historie.

Kan I se fordele ved de nævnte løsninger? Så står Van Ameyde til rådighed. Kontakt vores nordiske salgsleder og hør mere om, hvordan vi kan sikre jeres historie! Send os en mail med jeres spørgsmål eller kontaktoplysninger på følgende mail: anders.grotte@vanameyde.no

Forward thinking

Get the latest news and industry thoughts from Van Ameyde. With 75 years’ experience, you can count on our insights and knowledge to help you ensure your continuing success.  More articles

Organisation

2 min reading

Van Ameyde Denmark awarded Sustainability Gold Medal

Læs mere >

Partnerskaber

4 min reading

Van Ameyde acquires Quadra Claims Services

Læs mere >

Claims management

2 min reading

A new year is fast approaching and, for 2021, Brexit will play a significant role

Læs mere >

Digital omstilling

5 min reading

Importance of detection & response cyber incidents neglected

Læs mere >