Get the latest on Van Ameyde's response to the coronavirus
DA

Bæredygtighed

Det er på tide at accelerere omstillingen til fremtiden 

At tale om at være bæredygtig er nemt nok. Rent faktisk at være bæredygtig er sværere. Vi hos Van Ameyde ønsker at gøre en faktisk forskel. Tag et kig på vores Bæredygtighedspolitik og læs om, hvordan vi bidrager og arbejder frem mod en bæredygtig fremtid. 

Vores mål: At skabe værdi alt imens vi tager ansvar for vores samfundsmæssige og økologiske fodaftryk

I dag er bæredygtighed en intergreret del af alle Van Ameyde’s kerneprocesser. Vores bæredygtighedspolitik hviler på fire grundpiller, og med udgangspunkt i disse, fastsætter vi vores mål og måler vores fremskridt inden for miljø, samfundsansvar, selskabsledelse og bæredygtige indkøb.

Grundpille1

Reducere det miljømæssige fodaftryk i vores generelle drift

Vi minimerer det negative fodaftryk på miljøet gennem klimabevidst forbrug og en klimaneutral drift.  

Grundpille 2

Sikre god social og holistisk udvikling. 

Vi fokuserer på lige muligheder for alle, inklusion, mangfoldighed og deltagelse i velgørenhedsorganisationer. 

Grundpille 3

Ansvarlig forretnings- og ledelsespraksis 

Vi  inkorporerer bæredygtighed gennem lighed, etisk regelsæt og efterlevelse af lovgivning.

Grundpille 4

Opretholde høje standarder for bæredygtige indkøb 

Vi fokuserer på leverandører, som opretholder værdierne etik, menneskerettigheder og bæredygtighed.

Vores indsats kan ses 

Vi har hyret Ecovadis, en anerkendt auditør inden for bæredygtighed, til at vurdere vores politikker, processer og resultater ud fra de fire grundpiller. Vi er glade for at kunne fortælle, at der i Van Ameydes underafdelinger er uddelt hhv. en guldmedalje (top 5 %) og to sølvmedaljer (top 25 %) for deres indsats inden for bæredygtighed. 

Van Ameyde Denmark

Guldmedalje i bæredygtighed tildelt af Ecovadis

Juni 2021

Van Ameyde Sverige

Sølvmedalje i bæredygtighed tildelt af Ecovadis

Dec. 2020

Van Ameyde Norge

Sølvmedalje i bæredygtighed tildelt af Ecovadis

Dec. 2020

Hvad vi ser What we see

Løbende forbedring 

Vi er stolte af de resultater, vi hidtil har opnået, men hverken vi eller verdenssamfundet er nået i mål. Vi fortsætter med at forbedre og udvikle vores fremgangsmåder og tiltag med fokus på implementering af vores bæredygtighedsprincipper i vores kerneforretning. 

Contributing to the global sustainability efforts together

UN Global compact

Vi opfordrer alle erhvervsledere til at øge deres ambitionsniveau for opfyldelse af verdensmålene og We call upon business leaders to raise their SDG ambition and fully integrate the Ten principles and 17 SDG’s, via the SDG Ambition Benchmarks, into their corporate strategies and day-to-day management.

SDG Ambition Accelerator Program

We have enrolled in the SDG Ambition Accelerator program for one year through which we will set even more ambitious goals going forward.

Know more about our plans and progress so far

Recently, we have begun documenting our sustainability progress and committed to create a sustainability progress and goals report every year. The Sustianbaility statement, Vision 2030 and the ESG Declaration will soon be available. Download the most recent reports on sustainability, future plans and progress at Van Ameyde when available.

Sustainability Statement

Our transition plan towards sustainability.

Vision 2030

Plans for the Net zero transition.

ESG declaration

Compliance with GRI standards in line with the ESG declarations.

jQuery(document).ready(function(){ jQuery('#reportSlider .et_pb_column').slick( { dots: false, arrows:true, infinite: true, speed: 300, slidesToShow: 3, slidesToScroll: 1, responsive: [ { breakpoint: 1200, settings: { slidesToShow: 2, slidesToScroll: 1, infinite: true } }, { breakpoint: 767, settings: { slidesToShow: 1, slidesToScroll: 1 } }]}) jQuery('#recources .et_pb_ajax_pagination_container').slick( { centerMode: true, centerPadding: '60px', dots: false, arrows:true, infinite: false, speed: 300, slidesToShow: 1, slidesToScroll: 1}) });