DA

Europakommissionen klar til at revidere motor- køretøjsforsikringsdirektivet fra 2009

Read time: 4 minutes

Den 24. maj 2018 offentliggjorde Europakommissionen sit forslag om at revidere motorkøretøjsforsikringsdirektivet fra 2009 – 2009/103/EF. Udkastet kommer efter en toårig evaluering. Det adresserer fem emner, hvoraf de to er forsikringsselskabers insolvens og uforsikret kørsel. Lad os se nærmere på navnlig disse to emner.

Forsikringsselskabers insolvens

I henhold til Direktivet har medlemslandene oprettet erstatningsorganer, som dækker krav forårsaget af uforsikrede eller ukendte køretøjer. Men ofre for færdselsuheld får aktuelt ingen erstatning, hvis motoransvarsforsikringsselskabet er insolvent.

Så medmindre nationale beskyttelsesordninger mod insolvens er på plads, risikerer ofrene ikke at få erstatning. EU-kommissionen adresserer dette ved at foreslå, at erstatningsorganerne betaler ofrenes krav i tilfælde af insolvens. Indledningsvis betaler erstatningsorganet i ofrenes hjemland erstatningen. Dette organ refunderes så efterfølgende af erstatningsorganet i den ansvarlige parts hjemland.

Uforsikret kørsel

Indenfor EU udgør uforsikret kørsel et stigende problem. I henhold til Foreningen af europæiske køretøjs- og førerregistreringsmyndigheder Ereg anslås krav, der forårsages af uforsikrede parter til at ligge på omtrent 870 mio. euro i 2011. Dette er et problem både på nationalt og europæisk plan, hvor nationale organer på tværs af regionen betaler regningen. Disse omkostninger afspejles i sidste ende i den præmie, der betales af forsikringstagerne, idet forsikringsselskaberne, der finansierer de nationale organer, er nødt til at genindvinde disse beløb.

Eftersom grænsekontroller er forbudt i henhold til princippet om fri bevægelighed, standses uforsikrede køretøjer ikke, når de kører over grænserne. Europa-kommissionen foreslår at tackle disse problemer ved at ophæve det eksisterende forbud mod systematisk kontrol af udenlandske køretøjer. Teknologi såsom nummerpladegenkendelse gør det muligt at udføre sådanne kontroller uden at standse køretøjet. Sådanne kontroller bør være en integreret del af de almindelige nationale kontroller af motorkøretøjer, for at undgå forskelsbehandling. Endvidere er kontrollerne underlagt GDPR for at beskytte privatlivet for førere i hjemlandet såvel som i udlandet.

De øvrige foreslåede ændringer vedrører

  • harmonisering af de skadeshistorikerklæringer, som er grundlaget for forsikringsselskabernes beregning af præmier – for at hjælpe forsikringstagerne med at tegne forsikring, når de flytter til andre lande.
  • mindstebeløb for dækning for at udligne forskellene mellem de deltagende lande og for at afspejle den økonomiske virkelighed
  • Inkludering af delvis selvkørende og selvkørende køretøjer (førerløse biler)

Det fulde tekstforslag er tilgængeligt på Europa-Kommissionens hjemmeside, og det samme er Ofte stillede spørgsmål.

As border checks are prohibited under the principle of free movement, uninsured vehicles are not stopped when crossing borders.

Patrick Baron

Forward thinking

Get the latest news and industry thoughts from Van Ameyde. With 75 years’ experience, you can count on our insights and knowledge to help you ensure your continuing success.  More articles

Organisation

2 min reading

Van Ameyde Denmark awarded Sustainability Gold Medal

Læs mere >

Partnerskaber

4 min reading

Van Ameyde acquires Quadra Claims Services

Læs mere >

Claims management

2 min reading

A new year is fast approaching and, for 2021, Brexit will play a significant role

Læs mere >

Claims management

4 min reading

Hvordan I holder, hvad I lover…medarbejdere, robotter, AI?

Læs mere >

Digital omstilling

5 min reading

Importance of detection & response cyber incidents neglected

Læs mere >