DA

Skrog og maskineri

Besigtigelse af udstyr på land plus skibe, offshore-anlæg og faste samt flydende objekter 

Skader på udstyr på land, kollisioner med skibe, kajer, anløbsbroer og lignende resulterer typisk i betydelige krav – både under policer for skrog og maskineri og med hensyn til erstatningskrav mod operatører, skibsredere og P&I-klubber.

I hver eneste sag undersøger vi årsagen og omfanget af skaden, forbereder reparationsspecifikationer og søger om, vurderer og forhandler tilbud.

Vi fokuserer også på tab af leje, dvs. tab af indkomst som følge af skade på skrog og maskineri. Og vi assisterer også skibsbranchen med:

  • bjærgning og fjernelse af vrag
  • undersøgelser i forbindelse med kollision og grundstødning
  • tvister om kvaliteten af bunkerolie

Selv ved manglende dækning under H&M eller P&I

Er Van Ameyde Specialists eksperterne, man henvender sig til, også selv om kravene ikke er dækket under skrog og maskineri eller P&I. Inden for fragt, overliggetid og indsigelser kan vores specialister hjælpe jer med at forberede jeres modbevis i sager om tvister om skibsfunktion, havn, kajplads og nybygninger, for kun at nævne nogle få. Da vi er eksperter på alle disse områder, udfører vi besigtigelser for domstolene og arbejder regelmæssigt som ekspertvidner.

Kontakt os

Kontakt vores salgsteam eller klik på kontorer for at finde kontaktoplysningerne på dit lokale Van Ameyde kontor.

Find dit lokale kontor