DA

Last

Besigtigelse af enhver lasttype, lige fra flydende last og tørlast til kølelast og projektlast

Hver type last kræver specifik håndtering og ekspertise: lige fra kemiske analyser og tilrettelæggelse til gennemført projektstyring. Når det gælder skader på last, er årsagerne næsten uendelige og kan opstå så mange steder i transportkæden. 

Ved fx flydende last er det af største vigtighed at udtage prøver på hvert stadium. Når det gælder frugt, er det spørgsmålet, om skaden opstod under transporten, eller den er et resultat af noget, der skete før lastningen eller efter losningen? Eller forestil dig de udfordringer, der er med lastning, stuvning og losning af stålprodukter og projektlast. Vi har stor viden om alle typer af last og transportformer:

  • flydende og tørlast;
  • last i container og kølecontainer;
  • stykgods og projektlast.

Forhindre og begrænse tab

Vi foretager ikke blot besigtigelse af last, skibes lasttanke og containere. Fra adskillelse af ubeskadiget tørlast og blanding og rekonditionering af flydende last, til udførelse af undersøgelser før og efter lastning og losning af projektlast, stuvning og sikring, gør vi alt, hvad vi kan for at hjælpe vores kunder med at begrænse og forhindre tab

Kontakt os

Kontakt vores salgsteam eller klik på kontorer for at finde kontaktoplysningerne på dit lokale Van Ameyde kontor.

Find dit lokale kontor