DA

Kravstyring med Rene ord

For alle, som er interesserede i Van Ameyde, men ikke helt er klar over, hvad kravstyring er…

Vi står alle overfor en skade på et eller andet tidspunkt. Du kan ved et uheld forårsage skade på en andens ejendom eller opleve, at din egen ejendom er beskadiget. Heldigvis vil du have tegnet forsikring for de fleste af dine ejendele: din bil, dit hjem, dit løsøre. Du har sandsynligvis også en rejseforsikring og ansvarsforsikring overfor trediemand. Alt dette samles under overskriften “skadeforsikring”. Du ved ikke præcis, hvad dit forsikringsselskab kan gøre for dig, før du rent faktisk lider et tab eller har en skade. Hvis dette sker, er det op til taksatoren eller skadechefen at afgøre dit krav så hurtigt og effektivt som muligt. Når du anmelder en skade, udløser du en kompliceret proces, som du som den forsikrede part måske ikke er klar over.

hvad er kravstyring?

Kravstyring er en kollektiv term for alt arbejde, som Van Ameyde udfører for personer eller selskaber, der lider skade samt for forsikringsudbyderen. Hvad indebærer dette arbejde?

  • Registrering af meddelelse om krav (pr. telefon, e-mail, post eller online), som automatisk åbner kundefilen.
  • Kontrol af dækningen: er skaden forsikret og op til hvilket beløb? Bede om dokumenter såsom politirapporter i forbindelse med færdselsuheld, lægeerklæringer i tilfælde af personskade, fakturaer mv.
  • Afgørelse af, hvilken part der er erstatningspligtig, hvis en anden part er involveret.
  • Afdækning af kravets omfang og bestilling af en taksator, hvis det er nødvendigt.
  • Arrangere reparation af skaden eller transport til hjemlandet, hvis skaden sker i udlandet.
  • Betaling af kravet til den forsikrede part.
  • Regres mod den ansvarlige part, hvis relevant.
  • Rapportering til vores klient (forsikringsudbyderen), herunder administrativ information, fx at vise udviklingen i alle deres kravfiler, og de samlede beløb, der skal reserveres og betales.
  • Svindelforebyggelseskontroller

Vi behandler hvert år hundredtusindvis af krav i hele Europa!

IT-styrke i overensstemmelse med

kundekrav og lovgivning

At arbejde for hundredvis af kunder og tusindvis af klagere i hele Europa er en udfordring: hvordan efterlever man hver kundes præcise ønsker og kvalitetskrav samt lokal og europæisk lovgivning? Van Ameydes svar er den løbende udvikling af fleksibel SaaS (software som en service, aka cloud) IT-funktionalitet, som bygger på den internationale kravstyringsplatform. Bestemmelser fra Serviceniveauaftaler og gældende love bestemmer trinnene i kravprocessen, som er aktivitetsdrevet. Som følge heraf ved vores skadebehandlere præcis, hvad de skal gøre for hver klient og hvornår de skal gøre det.

Idet det håndterer stærkt privatlivsfølsomme data, har Van Ameydes interne IT-organisation (Zero)70 certificeret sit system til informationssikkerhedsstyring efter ISO 27001:2013.