DA

Run-off

Hold styr på jeres erstatningsudgifter, og reducer hæftelserne med præcise vurderinger og proaktiv run-off-skadebehandling

Når det er blevet besluttet at fravælge visse policer eller erhvervsområder, skal hæftelser vurderes korrekt af hensyn til kapitalkravene i Solvens II. Foruden at porteføljen i run-off-forretningen fortsat skal administreres. Alt dette gør effektiv, proaktiv run-off-administration vigtigt, så man letter kapitalbyrden i Solvens II og sikrer gode afkast. Og sikrer jeres kunders interesser.

Van Ameydes run-off-løsning sikrer præcis vurdering af hensættelser til skader for kendte og IBNR (indtrufne men ikke rapporterede) sager. Desuden sørger vi for proaktiv paneuropæisk skadebehandling inden for alle områder af skadesforsikring.

Gennem vores services kan I: 

  • holde styr på erstatningsudgifterne
  • bevare serviceniveauet og kundetilfredsheden
  • øge reduktionen af hæftelser, så I sparer kapital

Vurdering af hæftelser og run-off-skadebehandling

Især i run-off-porteføljen kan opfyldelse af jeres løfter til jeres kunder vise sig at være en udfordring, da opmærksomheden skifter til nye typer af forretninger. Hos Van Ameyde er jeres kunders interesser beskyttede, da vores services og systemer er helt gearet til at sikre en enestående kundetilfredshed.

Kontakt os

Kontakt vores salgsteam eller klik på kontorer for at finde kontaktoplysningerne på dit lokale Van Ameyde kontor.

Find dit lokale kontor