DA

Selskabsledelse

Van Ameyde lægger stor vægt på og har en strengt omhyggelig tilgang til selskabsledelse. Vores mål er at bevare tilliden fra vores kunder, aktionærer og andre interessenter.

For at sikre vores virksomhedskultur kendetegnet ved nyskabelse, professionalisme, gennemsigtighed og kvalitet i hele gruppen, er Van Ameydes driftsselskaber fuldt ejet af holdingselskabet Van Ameyde International bv fra Rijswijk, Holland, hvilket således giver ensartethed og kontrol i hele vores europæiske netværk. Alle vores ansatte gennemgår formel, struktureret indslusning og oplæring. Vores faste vurderingssystemer inkorporerer oplærings- og udviklingsplaner skræddersyet efter den enkeltes krav.

Vi har robuste Forretningskontinuitetsprotokoller, som er fuldt dokumenterede, regelmæssigt testede og reviderede. Fuld driftsklare backup-systemer garanterer kontinuitet, hvis et af vores kontorer kommer ud for en katastrofe. Vi sikrer paneuropæisk efterlevelse af alle lokale lovkrav og beskæftiger et team, som overvåger ændringer, som kan have betydning for den service, vi leverer til klienterne. For at sikre et højt niveau for selskabsledelse gennemfører vi en uafhængig, årlig forretningsrevision. Kunder, aktionærer og andre interessenter drager alle fordel af vores risikoavers kultur, som understreges af en passende selskabsrisikoforsikring.Selve Van Ameyde International bv er et fuldt ejet datterselskab af RWTÜV GmbH fra Essen, Tyskland. RWTÜV er et administrations- og finansielt holdingselskab med datterselskaber, der opererer inden for højteknologiske inspektions- og konsulenttjenester og er anerkendt som et kvalitetsstempel – et primært kendetegn for alle dets datterselskaber.

Vi er stolte af at være uafhængige af enhver egenkapitalinteresse fra markedet for finansielle tjenester.